Beroepsverenigingen

VNTvnt
Sinds januari 2004 ben ik lid van de Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten. Dit is één van de grootste beroepsverenigingen binnen de natuurgeneeskunde. Voor cliënten is de VNT een keurmerk dat aangeeft dat de aangesloten therapeut aan de kwaliteitseisen voldoet. Vele zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de consulten.
Informeer bij uw verzekering of u hiervoor in aanmerking komt.

 

RBNG
De stichting TBNG rbnglogo(Stichting Tuchtrecht Beroepen in de Natuurlijke Gezondheidszorg) is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten.

 

Netwerk voor massage bij kanker

Masseurs aangesloten bij dit kwaliteitsregister hebben
de specialisatieopleiding Massage bij Kanker voor
professionele massagetherapeuten gevolgd.