Beroepsverenigingen

LVNT
Sinds januari 2004 ben ik lid van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten. Dit is één van de grootste beroepsverenigingen binnen de natuurgeneeskunde. Voor cliënten is de VNT een keurmerk dat aangeeft dat de aangesloten therapeut aan de kwaliteitseisen voldoet. Vele zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de consulten.
Informeer bij uw verzekering of u hiervoor in aanmerking komt.

RBCZ
De stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) Deze wet bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een door de overheid erkende geschilleninstantie. De LVNT is collectief aangesloten bij de SCAG.